Loading ....
Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
Walerego Goetla w Zelczynie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Szkolna 2
32-051 Zelczyna
tel: (12) 270 60 21
oddział przedszkolny Ochodza - (12) 270 72 53
fax: (12) 270 60 21
e-mail: spzelczyna@wp.pl
strona: www.zelczyna.eu
Strona główna => Zakres terytorialny => Zasady rekrutacji

 

Zasady rekrutacji:
 
Rekrutacja:
  1. do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci 5-cio i 6-letnie;
  2. na prośbę rodziców i za zgodą dyrektora szkoły mogą zostać przyjęte do oddziału przedszkolnego dzieci 4-letnie w miarę wolnych miejsc (wg miesiąca urodzenia);
  3. do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat oraz dzieci 6–letnie, którym nie odroczono rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, a także dzieci w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej (na prośbę rodzica);
  4. do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci:
a)        z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
b)       na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Pokaż informacje o artykule