Loading ....
Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
Walerego Goetla w Zelczynie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Szkolna 2
32-051 Zelczyna
tel: (12) 270 60 21
oddział przedszkolny Ochodza - (12) 270 72 53
fax: (12) 270 60 21
e-mail: spzelczyna@wp.pl
strona: www.zelczyna.eu
Strona główna => Majątek szkoły => Wyposażenie

 

Stan na 30 VI 2022
 

Majątek szkoły:

Powierzchnia szkoły: 1363m2 ; powierzchnia nieruchomości: 0,66 ha

Oddział przedszkolny w Ochodzy: Powierzchnia: 79,7m2  ; powierzchnia nieruchomości: 0,29 ha

Aktywa trwałe: 2 621 536, 53 PLN

Pozostałe środki trwałe: 485 801,48 PLN

STAN WNiP - 16 554,67 PLN
 
Wykaz sprzętu zamieszczony jest w Księdze inwentarzowej

 

Pokaż informacje o artykule