Loading ....
Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
Walerego Goetla w Zelczynie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Szkolna 2
32-051 Zelczyna
tel: (12) 270 60 21
oddział przedszkolny Ochodza - (12) 270 72 53
fax: (12) 270 60 21
e-mail: spzelczyna@wp.pl
strona: www.zelczyna.eu
Strona główna => Status prawny STATUT SZKOŁY => Status prawny STATUT SZKOŁY

 

Szkoła działania swoje opiera na Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej, która opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i kształceniem na I i II etapie.
Szkoła pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania szkoły znajdują się w Statucie Szkoły Podstawowej im. W. Goetla w Zelczynie
 
Tu możesz się z nim zapoznać:

zelczyna.webd.pl/page/statut2023.pdf           -  STATUT SZKOŁY
Pokaż informacje o artykule